Teisinės nuostatos  Avis Lietuva ir puslapio vortotojų susitarimas

  Rezervuojant automobilį mūsų puslapyje.

  Rezervacja (nesvarbu ar patvirtinta ar ne) neatstoja sutarties pasirašytos dėl automobilių nuomos paslaugų teikimo. Sutartis įsigalios nuo to laiko, kai bus pasirašyta ir veiks pagal šalyje veikiančius automobilių nuomos įstatymus.

  Bendra informacija

  Avis Lietuva automobilių nuomos kompanija, esanti adresu Laisvės pr. 3, Vilnius, Lietuva teisėtai valdo šį puslapį. Atsižvelgiant į nuomos sąlygas ir reikalavimus tokie asmeniniai įvardžiai naudojami tekste kaip „Mes“, „Mūsų“, „Mus“ reiškia Avis kompaniją. Prašau atidžiai perskaityti nuomos sąlygas ir reikalavimus prieš pradedant naudotis šiuo puslapiu. Naudodamiesi šiuo puslapiu jūs esate apriboti nustatytų sąlygų ir reikalavimų.

  Informacijos apsauga

  Bet kokia jūsų asmeninė informacija pateikta mums puslapio naudojimosi metu bus naudojama vadovaujantis mūsų privatumo politika.

  Autorių teisės

  Visi prekių ženklai, autorinės teisės, duomenų bazės teisės ir kita nuosavybė šiame puslapyje (taip pat ir puslapio maketas) kartu su pagrindinės programinės įrangos kodu tiesiogiai priklauso Avis ar mūsų licencijos išdavėjams. Be mūsų raštiško sutikimo jūs negalite kopijuoti, keisti, pertaisyti, skelbti, transliuoti, platinti, pardavinėti ar perkelti jokios šiame puslapyje esančios medžiagos ar programinės įrangos kodo. Tačiau, šio puslapio turinys gali būti kopijuojamas, spausdinamas ar parsisiunčiams ne komerciniam naudojimui.

  Naudojimosi puslapiu taisyklės

  Galite naudotis šia svetaine pagal nustatytas sąlygas ir reikalavimus ir taip pat pagal atitinkamas taisykles ir reikalavimus tos šalies iš kurios jungiatės prie mūsų puslapio.

  Naudodamiesi šiuo puslapiu jūs įsipareigojate neatlikti šių veiksmų:

  · Talpinti, perduoti ar skleisti šiame puslapyje bet kokią žaligą, nepadorią ar įžeidžiančią ar kitokią nelegalią informaciją.
  · Naunaudoti šio puslapio netinkamu būdu, kuris kenktų ar galėtų pakenkti kitų žmonių teisėms.
  · Nenaudoti jokios programos ar programinės įrangos, kuri galėtų sutrikdyti šio puslapio darbą. Taip pat nekelti į sistemą pažeistų, sugadintų ar kompiuterinių virusų paveiktų failų.
  · Keisti, ar kitaip sugadinti šios svetainės apipavidalinimą ar programinės įrangos kodą.
  · Nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrikdyti šio puslapio darbą ar susijusias ifrastruktūras.
  · Nebandyti bet kokiomis priemonėmis neteisėtai prisijungti prie bet kurios iš mūsų sistemų.

  Nepaisant visų įstatymų, mes pasiliekame sau teisę:

  · anuliuoti jūsų rezervaciją savo nuožiūra; arba/ar
  · atmesti jūsų prisijungimą prie šio puslapio sistemos.

  Turėsime teisę tai padaryti, jei nusižengsite mūsų nustatytoms sąlygoms ir reikalavimams.

  Pakeitimai šioje svetainėje

  Be išankstinio įspėjimo mes galime daryti informacijos, paslaugų ar produktų pakeitimus, ar sustabdyti šio puslapio veikimą. Taip pat mes pasiliekame sau teise pakeisti nustatytas sąlygas ir reikalavimus, naujai pakeistos sąlygos ir reikalavimai įsigalios iškarto kaip tik bus įkelti į internetinį puslapį. Atsižvelgiant į tai, naudodamiesi ar prisijungdami prie šio puslapio po sąlygų pakeitimo jūs sutinkate su naujai nustatytomis sąlygomis ir reikalavimais.


  Nuorodos į kitus puslapius


  Šiame internetiniame puslapyje gali būti nuorodų į kitus internetinius puslapius. Mes neatsakome už šiuose puslapiuose esančius informacijos turinį, produktus ar paslaugas. Naudodamiesi šiomis nuorodomis visą atsakomybę prisiimate sau.


  Atsakomybės apribojimas


  Mes neatsakome už jokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, specialius nuostolius ar pasėkmes, negautą pelną ar verslo nutraukimą dėl naudojimosi šiuo puslapiu (arba nesant galimybės juo naudotis); Ši nuostata taikoma net ir tais atvejais kai mes esame informuoti apie šių nuostolių galimybę.


  Mes taip pat neatsakome už asmenines traumas, sužeidimus ar mirtį, įvykusius dėl aplaidaus klientų elgesio.

  Atsakomybės apribojimas


  Taikytinų įstatymų leistina apimtimi mes neteikiame jokių garantijų, pareiškimų ar įsipareigojimų, aiškiai išreikštų ar numanomų, dėl bet kokios šiame tinklapyje pateiktos informacijos. Informacija yra pateikiama „tokia, kokia yra” ir „tiek, kiek jos yra”, nedarant jokių jos turinio pakeitimų.


  Jūsų atsakomybė


  Jeigu sukeliate šio puslapio ar sistemų, suteikiančių jums ir kitiems galimybė naudotis šiuo puslapiu techninį gedima, jūs sutinkate prisiimti už tai atsakomybę ir kompensuoti bet kokias išlaidas ( Įskaitant atlygį tesininkams), atsirandančias dėl tokio gedimo.


  Baigiamosios nuostatos  Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.